Toonaangevend Advocatenkantoor in Spanje

Mariscal Abogados is een toonaangevend advocatenkantoor op het gebied van juridisch advies aan binnen- en buitenlandse bedrijven met belangen in Spanje. Het bestaat uit een team van advocaten met ruime professionele ervaring die multidisciplinair juridisch advies bieden in diverse gebieden van het recht.

Commerciële contracten

 • Algemene contractvoorwaarden
 • Commerciële distributie, agentuur en franchise
 • Koop, verkoop en levering
 • Outsourcing en levering van professionele diensten

Insolventies en herstructureringen

            Advies aan insolvente schuldenaren:

 • Bedrijfsherstructureringen bij insolventie.
 • Vertegenwoordiging en verdediging van schuldenaren bij faillissementsprocedures
 • Buitengerechtelijke onderhandelingen over schulden en uitgestelde betalingen.
 • Advies aan bestuurders van insolvente ondernemingen en hun bescherming tegen mogelijke aansprakelijkheid voor schulden van de vennootschap.

 

            Advies aan schuldeisers:  

 • Vertegenwoordiging van schuldeisers bij faillissementsprocedures en vereffeningen
 • Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke juridische bijstand aan schuldeisers om de schulden van ondernemingen in staat van faillissement proberen te incasseren.
 • Aansprakelijkheid van bestuurders voor vennootschapsschulden om de financiële belangen van de schuldeisers van de vennootschap te beschermen.

Recht op het gebied van geschillenbeslechting en arbitrage

 • Proces-, civiel- en handelsrechtelijke zaken
 • Binnenlandse en internationale arbitrage en bemiddeling

Arbeidsrecht

 • Het adviseren bij, het opstellen en onderhandelen van arbeidscontracten, in het bijzonder, directiecontracten
 • Advies op het gebied van sancties, verplaatsingsbevelen, wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • Spaanse regeling inzake werktijdverkorting en ontslag (ERE) en collectieve arbeidsovereenkomsten
 • Bijstand op het gebied van arbeidsgeschillen

Ondernemingsrecht

 • Oprichting van vennootschappen
 • Statutaire hervormingen: fusie, overname, overdracht, afsplitsing van ondernemingen en inbreng van activiteitstakken
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders en overeenkomsten tussen aandeelhouders (joint ventures).
 • Herstructurering en reorganisatie van bedrijfsgroepen.
 • Due diligence bij aankoop
 • Ontbinding en vereffening van vennootschappen

Energierecht

 • Formaliteiten voor het verkrijgen van administratieve vergunningen die vereist zijn voor het ontwikkelen van energieactiviteiten (regelend advies)
 • Contracten met betrekking tot de bouw van energie-installaties: proces, financiering, onderhoud, enz..
 • Opstellen van contracten voor de koop, verkoop en levering van energie (Trading)
 • Internationale financiële transacties op energiegebied

 

Recht op het gebied van informatietechnologie en intellectuele eigendom

 

 • Gegevensbescherming: audit, aanpassing aan de Spaanse wetgeving
 • E-commerce: online personeelswerving, aanpassing aan de Spaanse wetgeving
 • Intellectuele en industriële eigendom: afstand en gebruik van softwarelicenties, overdracht van rechten
 • Software en hardware contracten
 • Telecommunicatie

 

Vastgoedrecht en recht op het gebied van ruimtelijke ordening

 • Voorafgaande regelingen
 • Voorbereiding en legalisatie van documenten
 • Opmaken / controleren / onderhandelen van onderhandse overeenkomsten en notariële akten
 • Waardering en betaling van belastingen
 • Inschrijving in het eigendomsregister en kadaster

 

Mededingingsrecht

Europees procesrecht

Erfenisrecht

Fiscaal recht